Tietosuoja

Pori Jazz arvostaa asiakkaidensa ja kaikkien eri sidosryhmiensä yksityisyyttä ja tietosuojaa. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että Pori Jazzin palvelut ovat kaikkien käyttäjiensä saatavilla turvallisesti ja varmasti.

Tätä sivustoa käyttäessäsi tietokoneellsie voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla sivuston kävijämääriä voidaan seurata Pori Jazzin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden ja ominaisuuksien osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 15.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Pori Jazz 66 ry
Pohjoisranta 11 C
28100 Pori
+358 (0)10 391 6000
festival@porijazz.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Grönmark
Pohjoisranta 11 C
28100 Pori
sanna.gronmark@porijazz.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
-Asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen
-Markkinointiin
-Artistien hallinnointiin
-Festivaalin vaapaaehtoisten toimitsijoiden hallinnointiin
-Alihankkijoiden työntekijöiden hallinnointiin
-Festivaalialueella toimivien kauppiaiden ja näiden työntekijöiden hallinnointiin
-Yritysyhteistyösuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon
-Median ja kutsuvieraiden akkreditointiin
-Viranomaisyhteyksiin
-Yhdistyksen jäsenasioihin
-Kotimajoitusasuntojen vuokranantajien hallinnointiin

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:
-Sopimussuhde
-Lakisääteinen velvollisuus
-Oikeutettu etu suoramarkkinointia varten
-Asemaan tai tehtävään liittyvä

4. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään.

Rekisteröity antaa ensisijaisesti seuraavat tiedot:
-Nimi
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite

Joissain tapauksissa henkilöistä rekisteröidään myös muita tehtävien hoitamisessa, pätevyysvaatimuksien varmistamisessa tai palkanmaksussa tarvittavia tietoja Tällaisia ovat erimerkiksi:
-Osoite
-Henkilötunnus
-Ammatti ja koulutus
-Pankkiyhteys

Tietoja kerätään:
-Rekisteröidyttäessä palveluihin
-Ostettaessa pääsylippuja
-Sopimussuhteen syntyessä

Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot

Keräämme tietoja paveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä (Google Analytics)

Tällaisia tietoja ovat:
-Ip-osoite
-Sijaintimaa
-Evästeet

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin käyttötarkoituksen mukaan.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Uutiskirjeiden postitusksessa tapahtuu säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (Mailchimp-uutiskirjepalvelu, kuuluu Privacy Shield -järjestelmään)

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta sellaisia asiakaistietoja, joissa asiakkaan ostaman palvelun toteuttamiseen osallistuu Pori Jazz 66 ry:n ohella muita sopimussuhteisia osapuolia.

8. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus

Tietoja voivat Pori Jazz 66 ry:ssä käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Palveluiden tarjoajien kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset.

Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

9. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palveuiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita sekä edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Sivustoamme käyttämällä kävijä hyväksyy evästeiden käytön. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

10. Käyttäjän oikeudet

-Tietojen tarkastaminen
-Tietojen korjaaminen ja poistaminen
-Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittely rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
-Suoramarkkinoinnin vastustaminen
-Suotumuksen peruuttaminen

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuuteun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
029 56 66700

12. Muutokset tietosuojaselosteessa

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme.