Organisaatio

Pori Jazz 66 ry:n ympärille 1990-luvun alussa muodostettu kolmijakoinen kokonaisuus (yhdistys, yritys, säätiö) esiintyy yleensä yhteisen Pori Jazz -termin alla.

Hallinto

Pori Jazz 66 ry
Perustettu 14.4.1966

Puheenjohtajat ja hallitus

1966
Tapani Kontula pj
Seppo Hakala
Risto Hannula
Ilkka Karumo
Jyrki Laelma

1967
Risto Ennekari pj
Seppo Hakala
Risto Hannula
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Tapani Kontula
Kari Sarpila
Erkki Vaarne

1968
Kari Sarpila pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Tapani Kontula
Jaakko Malja
Erkki Vaarne

1969
Kari Sarpila pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Tapani Kontula
Jaakko Malja
Matti Niittymäki
Ismo Puustjärvi
Erkki Vaarne

1970
Jyrki Kangas pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Harri Kangas
Ilkka Karumo
Timo Louhenkilpi
Jaakko Malja
Kari Sarpila
Erkki Vaarne

1971
Erkki Vaarne pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Risto-Pekka Happonen
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Tapani Kontula
Timo Louhenkilpi
Jaakko Malja
Kari Sarpila
Kirsti Sarpila

1972
Kari Sarpila pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Risto-Pekka Happonen
Ilkka Karumo
Erkki Kenttä
Timo Louhenkilpi
Kirsti Sarpila
Pekka Simojoki
Matti Zitron

1973
Tapani Kontula pj
Seppo Aalto
Risto Ennekari
Risto Hannula
Ilkka Karumo
Rafael Myrsky
Kevät Nieminen
Kari Sarpila
Pekka Simojoki
Matti Zitron

1974
Ilkka Karumo pj
Risto Ennekari
Seppo Hakala
Risto Hannula
Harri Kangas
Jarmo Laine
Rafael Myrsky
Matti Niittymäki
Kari Sarpila
Erkki Vaarne

1975
Risto Hannula pj
Risto Ennekari
Harri Kangas
Ilkka Karumo
Jarmo Laine
Timo Louhenkilpi
Rafael Myrsky
Matti Niittymäki
Kari Sarpila
Erkki Vaarne

1976
Erkki Vaarne pj
Risto Ennekari
Risto Hannula
Seppo Jalkanen
Ilkka Karumo
Jyrki Kangas
Tapani Kontula
Mikko Latvala
Matti Niittymäki
Visa Nurmi
Kari Sarpila
Pekka Simojoki

1977
Erkki Vaarne pj
Risto Hannula
Seppo Jalkanen
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Tapani Kontula
Visa Nurmi
Kari Sarpila
Pertti Teräs

1978
Erkki Vaarne pj
Risto Hannula
Harri Kangas
Jyrki Kangas
Ilkka Karumo
Visa Nurmi
Pertti Teräs

1979
Ilkka Karumo pj
Jyrki Kangas
Pertti Kauppila
Visa Nurmi
Olli Pihlava
Pertti Teräs
Erkki Vaarne

1980
Ilkka Karumo pj
Olli Aaltonen
Risto Hannula
Heli Latvala
Pekka Lehtinen
Olli Pihlava
Kari Sarpila
Pertti Teräs
Jari Wiksten

1981
Olli Aaltonen pj
Risto Ennekari
Ilkka Huttunen
Seppo Jalkanen
Ilkka Karumo
Visa Nurmi
Jari Perkiömäki
Olli Pihlava
Kari Sarpila

1982
Olli Aaltonen pj
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Ilkka Huttunen
Seppo Jalkanen
Ilkka Karumo
Olli Pihlava
Kari Sarpila

1983-1984
Olli Aaltonen pj
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Ilkka Huttunen
Ilkka Karumo
Mikko Palomäki
Olli Pihlava
Esa Puputti
Kari Sarpila

1985
Olli Aaltonen pj
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Ilkka Huttunen
Ilkka Karumo
Janne Ojanen
Arvi Parvinen
Olli Pihlava
Kari Sarpila

1986 – 1987
Ilkka Huttunen pj
Olli Aaltonen
Antti Alasaari
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Ilkka Karumo
Harri Lehti
Matti Niittymäki
Olli Pihlava

1988
Olli Pihlava pj
Olli Aaltonen
Antti Alasaari
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Ilkka Huttunen
Ilkka Karumo
Harri Lehti
Matti Niittymäki

1989
Ilkka Huttunen pj
Antti Alasaari
Risto Ennekari
Timo Harrivaara
Taisto Huhtasalo
Pertti Jokinen
Petri Kangas
Harri Lehti
Matti Niittymäki

1990
Jyrki Kangas pj
Antti Alasaari
Risto Ennekari
Pasi Helkala
Ilkka Huttunen
Pertti Jokinen
Petri Kangas
Mikko Peltola
Ahti Salmi

1991
Jyrki Kangas pj
Antti Alasaari
Hannu Hakala
Pasi Helkala
Ilkka Huttunen
Pertti Jokinen
Reino Laine
Mikko Peltola
Timo Santavuo

1992
Jyrki Kangas pj
Olli Aaltonen
Antti Alasaari
Ilkka Huttunen
Pertti Jokinen
Reino Laine
Mikko Peltola
Timo Santavuo
Teijo Virtanen

1993
Jyrki Kangas pj
Olli Aaltonen
Hannu Hakala
Ilkka Huttunen
Reino Laine
Mikko Peltola
Jukka Pelkonen
Timo Santavuo
Teijo Virtanen

1994-1995
Hannu Hakala pj
Olli Aaltonen
Ilkka Huttunen
Hannu Lahtonen
Reino Laine
Jukka Pelkonen
Mikko Peltola
Timo Santavuo
Teijo Virtanen

1996
Timo Santavuo pj
Olli Aaltonen
Hannu Hakala
Ilkka Huttunen
Hannu Lahtonen
Reino Laine
Jukka Pelkonen
Mikko Peltola
Teijo Virtanen

1997
Timo Santavuo pj
Ilkka Huttunen
Olli Aaltonen
Hannu Hakala
Hannu Lahtonen
Reino Laine
Eija Piisi
Mikko Peltola
Teijo Virtanen

1998
Timo Santavuo pj
Ilkka Huttunen
Olli Aaltonen
Hannu Hakala
Hannu Lahtonen
Reino Laine
Eija Piisi
Mikko Peltola
Teijo Virtanen

1999
Hannu Hakala pj
Timo Santavuo
Olli Aaltonen
Hannu Lahtonen
Reino Laine
Mikko Peltola
Teijo Virtanen

2000-2002
Timo Santavuo pj
Reino Laine
Olli Aaltonen
Hannu Lahtonen
Mikko Peltola
Teijo Virtanen

2003
Timo Santavuo, pj
Hannu Jaakkola, vpj
Hannu Hakamäki
Juha Harttunen
Hannu Lahtonen
Maija Palonheimo

2004
Timo Santavuo, pj
Hannu Jaakkola, vpj
Ari Eklund
Juha Harttunen
Teppo Sulonen
Maija Palonheimo

2005
Timo Santavuo, pj
Hannu Jaakkola, vpj
Ari Eklund
Juha Harttunen
Teppo Sulonen
Maija Palonheimo

2006
Timo Santavuo, pj
Hannu Jaakkola, vpj
Ari Eklund
Juha Harttunen
Mikko Levola
Maija Palonheimo

2007
Timo Santavuo, pj
Hannu Jaakkola, vpj
Ari Eklund
Juha Harttunen
Mikko Levola
Maija Palonheimo

2008
Ari Eklund, pj
Matti Ratsula, vpj
Juha Harttunen
Hannu Jaakkola
Mikko Levola
Tiina Sailavuo

2009
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Ari Eklund
Eero Kyhä
Tiina Sailavuo
Ville Vilen

2010
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Ari Eklund
Eero Kyhä
Tiina Sailavuo
Ville Vilen

2011
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Eero Kyhä
Tiina Sailavuo
Timo Santavuo
Ville Vilen

2012
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Eero Kyhä
Tiina Sailavuo
Timo Santavuo
Ville Vilen

2013
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Eero Kyhä
Tiina Sailavuo
Timo Santavuo
Ville Vilen

2014
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Eero Kyhä
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilen

2015
Hannu Jaakkola, pj
Matti Ratsula, vpj
Janne Nieminen
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilen

2016
Hannu Jaakkola pj.
Matti Ratsula vpj.
Riitta Kilo
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilen

2017
Hannu Jaakkola (puheenjohtaja)
Riitta Kilo
Matti Ratsula
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilèn

 

 

2018
Hannu Jaakkola (puheenjohtaja)
Matti Ratsula
Riitta Kilo
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilèn

2019
Tuomas Tyrsky (puheenjohtaja)
Ella Kanninen
Riitta Kilo
Timo Santavuo
Aku Syrjä
Ville Vilén

2020
Timo Santavuo (puheenjohtaja 1.1.2020 – 16.9.2020)
Kristian Vainio (puheenjohtaja 16.9.2020 –>)
Ella Kanninen (28.9.2020 saakka)
Riitta Kilo
Tuomas Tyrsky
Ville Vilén (16.3.2020 saakka)

Toimitusjohtajat

1971 – 76 Jyrki Kangas
1976 Auli Myllykangas
1976 – 77 Tapani Kontula
1977 – 79 Matti Poijärvi
1979 – 90 Jyrki Kangas
1990 – 97 Harri Kainulainen
1997 – 2000 Olli Kivelä
2000 – 2002 Hannu Hakala
2002 – 2003 Timo Santavuo
2003 – 2004 Alpo Suhonen
2004 – 2012 Katja Leppäkoski
2012 – 2015 Juha Miikkulainen
2015 – 2018 Janne Nieminen
2018 – Miika Ranne