Tronzo Trio

Kokoonpano

Nimi
Instrumentti
Perowski, Ben
dr
Takeishi, Stomo
b
Tronzo, David
g

Esiintymiset vuonna 1995

Päivä
Aika
Paikka
21.07.1995
21.00
Riverside Jazz Circus