Karri Luhtala Trio

Lineup

Name
Instrument
Luhtala Karri
piano
Panza Dario
drums
Talone Giusippe
double bass

Performances in 2012

Date
Time
Venue
15.07.2012
20.00
Klubi-Klubben Garden
15.07.2012
12.00
Jazz Street Stage