Antti Sarpila Swing Session

Lineup

Name
Instrument
Antti Sarpila
cl, sax
Jyrki Kangas
b
Kari Sarpila
cl
Matti Aalto
p

Performances in 2003

Date
Time
Venue
13.07.2003
21.00
Getz Garden