Jaxsix

Lineup

Name
Instrument
Ilkka Karumo
sax
Ilpo Kallio
dr
Ismo Rinne
tp
Jyrki Kangas
b
Kari Sarpila
sax
Pekka Homeri
p

Performances in 1999

Date
Time
Venue
10.07.1999
17.00
Novo Stage
14.07.1999
17.00
Novo Stage