1990*.jpg./imagesArray ( [0] => ./images/1990_25vee_mitalit.jpg [1] => ./images/1990_marsalis.jpg [2] => ./images/1990_urban_sax.jpg ) ./images/postersArray ( [0] => ./images/posters/1990.jpg ) ./images/slogansArray ( ) ./images/slogans/enArray ( ) ./images/slogans/fiArray ( ) Pori Jazz History

History of Pori Jazz. International Festival Every Year in July

Festivaalivuosi 1990

Lisärahoitusta järjestellään
Pori Jazz 89 tuotti loppujen lopuksi noin 0,5 Mmk:n alijäämän ja lisäsi velkamäärää. Elokuun aikana pidetyssä tiiviissä kokoussarjassa hallitus päätti nollata koko toiminnan ja ryhtyä setvimään perinpohjaisesti taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Mitään ei pidettäisi itsestäänselvyytenä, ei henkilökysymyksiäkään.

Tulorahoituksen painotusta oli siirrettävä pois pääsylipputuloista. Yleisömäärä oli varsin vakiintunut, eikä lippujen hinnoissa juuri ollut korotusvaraa. Katseet kääntyivät kuten niin monta kertaa aikaisemmin valtionavun lisäämiseen. Valtion tuen osuus Porissa oli edelleen vain runsaat 3 %, kun se muilla vertailukelpoisilla juhlilla oli 10-20 %. Savonlinna oli omassa luokassaan lähes 50 %:n osuudella.

Syyskuussa 1989 työskenteli uskollisen Porin-kävijän, valtiovarainministeri Erkki Liikasen asettama työryhmä, joka tutki Pori Jazzin tilejä ja hallintoa ja etsi jazzjuhlien jatkolle rahoitusvaihtoehtoja. Ministeri Liikanen piti viisaimpana ratkaisuna toiminnan jakamista niin, että erillinen osakeyhtiö huolehtisi jazzjuhlien taloudellisesta toiminnasta ja yhdistys taiteellisesta puolesta.

Valtio halusi takeet siitä, että myös Porin kaupunki ja paikallinen elinkeinoelämä tukevat Pori Jazzia entistä suuremmalla panoksella. Pori Jazz 66 ry:n hallitus esitti Porin kaupunginhallitukselle, että perustetaan osakeyhtiö, johon Porin kaupunki tulee osakkaaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman ja päätti lisätuen antamisesta vaikeuksissa kamppailevalle Pori Jazzille. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa mainitaan yksi lisätuen ehto: Pori Jazzin johdon oli vaihduttava. Päätöksen jälkeen valtionkin rahahana aukesi: valtiovarainministeriö päätti panna maksuun opetusministeriön myöntämät mutta jäädytetyt noin 600 000 mk:n avustukset.

© Copyright Pori Jazz