2001*.jpg./imagesArray ( [0] => ./images/2001_arena_valmis.jpg [1] => ./images/2001_erykah_kasi.jpg [2] => ./images/2001_lava.jpg ) ./images/postersArray ( [0] => ./images/posters/2001.jpg ) ./images/slogansArray ( ) ./images/slogans/enArray ( ) ./images/slogans/fiArray ( ) Pori Jazz History

History of Pori Jazz. International Festival Every Year in July

Festivaalivuosi 2001

Porissa hallitaan yleisötilaisuudetJukkapekka Varjonen SK 14.1.2001

Porin jazzfestivaaleja pidetään yhtenä Suomen parhaiten järjestettynä yleisötilaisuutena. Kiitos tästä ei lankea ainoastaan jazzorganisaatiolle. Porissa on laaja viranomaisten ryhmä, jolle on yleisöntilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä syntyneissä asioista tullut vahva ammattitaito.

- Pori Jazz on luokiteltu tutkimuksissa tunnelmaltaan ykköskategoriaan. Turvallisuus on osa tunnelmaa. Se on sitä, että uskaltaa rauhassa syödä Jazzkadun ruokia ja sitä, ettei koe itsensä muutenkaan fyysisesti uhatuksi. Hyvin ennakkoon suunniteltu ja turvallinen yleisötapahtuma on kaikkien etu, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Hannu Hakala.

Porissa tunnetaan massatapahtumat ja osataan ennakoida niihin liittyvät riskit.
- Viime kesänä täällä kävi useamman paikkakunnan viranomaisia tutustumassa, miten massatapahtuma täällä hoidetaan, sanoo Hakala.

Oppaassa korostetaankin useaan otteeseen riskien ennakoimisen tärkeyttä. Porilaiset viranomaiset ovat näkyvästi osallistuneet vasta julkaistun Turvallinen yleisötilaisuus -oppaan laadintaan. Porilaisen Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaseen on koottu yleisötilaisuuksien ja massatapahtumien turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet sekä niiden soveltamisohjeet. Opas on ensimmäinen alallaan ja se soveltuu yhtä lailla tilaisuuksien järjestäjille ja yrittäjille kuin valvontaa ja päätöksiä tekeville viranomaisillekin.

Turvallinen yleisötilaisuus -oppaassa on luvut alkoholin anniskelumääräyksistä ja -luvista, yleisen turvallisuuden takaamisesta, rakennus-, sähkö- ja työturvallisuudesta, meluntorjunnasta, palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä järjestäjän vastuukysymyksistä.

Porin alueelta oppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet terveystarkastaja Simo Järvinen, poliisipäällikkö Aapo Nuotio, rakennustarkastaja Hannu Olenius, palopäällikkö Kalervo Laaksonen ja työsuojelupiirin ylitarkastaja Seppo Heinilä. Lisäksi oppaan kirjoittajina on ollut asiantuntijoita muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, tuotevalvontakeskuksesta ja Turvatekniikan Keskuksesta. Oppaan toimittaja on porilainen Tapio Välikylä.

Opaskirjan julkistamistilaisuudessa kirjan isäksi tituleerattiin Porin kaupungin terveysvalvoja Simo Järvinen. Järvisen mukaan erilaisia markkinakauppiaita Suomessa on 5 000. Järvisen kokemuksen valossa näiden ammattitaito on laidasta laitaan.
- Yhteistä elintarvikealan yrittäjille on, ettei Suomessa ole ollut yhtenäistä opaskirjaa, jossa neuvotaan, minkälainen lupa on täytettävä ja kenelle se on kiikutettava.

© Copyright Pori Jazz