2002*.jpg./imagesArray ( [0] => ./images/2002_areena_2.jpg [1] => ./images/2002_areena_piknik.jpg [2] => ./images/2002_arena.jpg [3] => ./images/2002_kuulosuojaimet_tarpeen.jpg [4] => ./images/2002_marssibandi.jpg [5] => ./images/2002_nuorta_jengia.jpg [6] => ./images/2002_piknik_kassi.jpg [7] => ./images/2002_vaalea_tumma.jpg ) ./images/postersArray ( [0] => ./images/posters/2002.jpg ) ./images/slogansArray ( ) ./images/slogans/enArray ( ) ./images/slogans/fiArray ( ) Pori Jazz History

History of Pori Jazz. International Festival Every Year in July

Festivaalivuosi 2002

Pori Jazz pyrkii yhä vastuullisempaan toimintaanYhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että Pori Jazz pyrkii tunnistamaan toimintaansa liittyvät eettiset ja sosiaaliset vastuut ja ottamaan ne huomioon omassa toiminnassaan.

Pori Jazzin yhteiskuntavastuun periaatteet ovat seuraavat:

 • Pori Jazzin työ ja viestintä yhteistyökumppaneiden, Porin kaupungin, jazzvieraiden, oman henkilökunnan, vapaaehtoisten työntekijöiden ja porilaisten kanssa on avointa, vastuullista ja oikeudenmukaista

 • Pori Jazz jatkaa pitkäjänteistä työtään turvallisen ja terveellisen festivaaliympäristön puolesta

 • Fyysinen ja henkinen väkivalta eivät kuulu Pori Jazziin

 • Pori Jazz tarjoaa nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvia työmahdollisuuksia, jotka tukevat heidän harrastustoimintaansa

 • Pori Jazz pyrkii paikallisesti tukemaan jazzkulttuuria ja edistämään nuorten harrastusmahdollisuuksia

 • Pori Jazzin yhteistyökumppanit ovat laadukkaasti toimivia ja vastuunsa tuntevia yrityksiä


Kesän 2002 festivaalilla nämä periaatteet toteutuvat ja näkyvät esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 • Festivaalin tarjoamia ansiomahdollisuuksia ohjataan valituille kohderyhmille, esim. paikallisille urheiluseuroille ja nuorisojärjestöille, joille Pori Jazz maksaa merkittävän summan korvauksena siivous-, vartiointi- ja talkooavusta

 • Yhteistyötä poliisin kanssa väkivallan ja järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi jatketaan

 • Yhteistyössä Porin kaupungin kanssa huolehditaan puistojen, nurmikoiden, virkistysalueiden ja kaupunkiluonnon siisteydestä

 • Kehitetään järjestelmällisesti vuodesta 1996 toteutettua ympäristöohjelmaa

 • Lähes puolet Pori Jazz festivaalin konserteista on maksuttomia

 • Vastuullisuuden vaatimukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ulottamaan myös yhteistyökumppaneiden toimintaan festivaalilla

 • Pori Jazz palkitsee nuoren kotimaisen muusikon
© Copyright Pori Jazz