1979*.jpg./imagesArray ( [0] => ./images/1979_finnair.jpg ) ./images/postersArray ( [0] => ./images/posters/1979.jpg ) ./images/slogansArray ( ) ./images/slogans/enArray ( ) ./images/slogans/fiArray ( ) Pori Jazz History

History of Pori Jazz. International Festival Every Year in July

Festivaalivuosi 1979

Tyypillinen jazzvieras kartoitettiinEnsimmäinen yleisön mielipiteiden kartoitus suoritettiin jo vuonna 1969. Vuonna 1974 tehtiin seuraava kysely, jonka vastaukset taulukoitiin Tampereen Yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella seminaarityönä. Tammikuussa 1980 saatiin käyttöön uusimman, kesällä1979 tehtyihin kysymyksiin perustuvan yleisötutkimuksen tulokset, jotka puolestaan koottiin Turun Yliopiston sosiologian laitoksella. Tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa festivaaliyleisön rakennetta ja kartoittaa mielipiteitä musiikillisista linjoista, esiintyjistä, järjestelyistä ja muista festivaaliin liittyvistä seikoista.

Tyypillinen jazzjuhlilla kävijä vuonna 1979 oli 21 - 24-vuotias opiskelija, joka asui alle 30 kilometrin etäisyydellä Porista. Jazzjuhlien yleisössä on vankka ydinjoukko, joka vierailee Porissa vuosittain ja ikääntyy festivaalin myötä. Kesän 1979 yleisöstä oli vähintään viiteen jazzfestivaaliin osallistuneita noin neljännes, ja näistä puolet kuului ikäryhmään 25 - 29-vuotiaat.

Porilaisten osuus pysyi 60- ja 70-luvulla vakiona, vain noin 10 prosenttina. Kaksi kolmasosaa yleisöstä tuli Helsinki-Tampere-Turku -sektorilta.

Mielipidetutkimuksen selvimmät tulokset olivat seuraavat: pääsylippujen hintoja pidettiin kohtuullisina (80 %), avantgardejazzin osuutta toivottiin lisättävän ja parannuksia toivottiin konserttiaikataulujen pitämiseen sekä ruokailu- ja majoitusoloihin.© Copyright Pori Jazz